TYC澳门

 

      干燥系统

                                                                                                                      

 

                                                                                                                           

 

 

 

加热滚筒内部装有组合式抄板结构,具有自清功能。当物料进入干燥器内,高湿物料被转动的筒壁上的不同形式的抄板抄起到顶部落下,在干燥机筒体转动的同时沿组合抄板产生运动,筒内壁及抄板表面的物料自动被清理干净,无需增加额外的动力装置,有效地克服了物料的结疤、粘壁、产生大块的缺点。物料在反复抄起落下的过程中,与筒壁电加热滚筒接触,完成传热、传质,实现加热干燥过程;排料时反向旋转排出物料。