TYC澳门

 

营口金龙集团:共改造30台

后英集团:        共改造30台

辽宁万成:        共改造9台

首钢黑崎:        共改造6台

常州苏耐:       共改造10台

济钢耐火:       共改造6台